Cavalier kingcharlesinspanieleiden
pienimuotoista kasvatusta Oulussa kennelnimellä Lakatu.